Yuriy Zvozdetskiy

Yuriy Zvozdetskiy

Full Name Yuriy T Zvozdetskiy
Sex M
Age 32
Booking Date 2022-06-20
Charges CRIM MISCH I (C Felony)
THEFT I (C Felony)
UUMV (C Felony)
UNLAW ENTRY OF MV (A Misdemeanor)
POSS STOLEN MV (C Felony)
THEFT III (C Misdemeanor)

Browse Similar Mugshots